La poesia d' Hèctor B. Moret

Artur Quintana I Font

Resumen


S'estudien cronológicament els sis poemaris de què consta l'obra lírica d'Héctor B. Moret i se n'indiquen les possibles influències. N'és caracteristic el to meditatiu i desolat dels primers i darrers poemaris en versos lliures, tren-cat per un període intermedi amb versos de to enjogassat i festiu i rigorisme me-tric. Se'n destaquen temes i motius com el mite espriuà del nord-enllá, la metà-fora del joc i Ferotisme, el collage poètic, el tema morisc i la reflexió sobre el propi text. En la llengua el poeta fa servir en perfecta simbiosi cultismes, localismes, colloquialismes i llenguatge de joves, i mostra una clara preferència per formes nordoccidentals, sense per això defugir les dels altres territoris de la llengua. Finalment s'ofereix la bibliografia de la producció poética d'Héctor B. Moret i dels estudis que se n'han fet


Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


 

       

ISSN: 0214-7602

e-ISSN: 2445-0588